Πως μπορώ να βοηθήσω

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός “ΑΝΕΜΩΝΗ” αποζητά τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων,

Για να επιτύχει στους καταστατικούς τους στόχους, που είναι η επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ατόμων από άλλες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (πρόσφυγες, μετανάστες, μακροχρόνια άνεργοι και άνεργες, γυναίκες – αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, νέους και νέες).

Ο καθένας μας μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια με έντονο το κοινωνικό αποτύπωμα με διάφορους τρόπους.

☑ Επιθυμώ να γίνω αλληλέγγυο μέλος του Συνεταιρισμού

Για να γίνει κάποιος ή κάποια μέλος (συνεταιριστής) του Κοινωνικού Συνεταιρισμού θα πρέπει να αποδεχθεί τις καταστατικές αρχές του Συνεταιρισμού στο σύνολό τους, να υποβάλει μια απλή αίτηση και να καταβάλει το αντίτιμο της συνεταιριστικής μερίδας (30,00 €).
Η αίτησή του θα εξετασθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση κατ’ αρχάς έγκρισης θα επικυρωθεί ή όχι από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
Η διαδικασία για να γίνει κάποιος μέλος του Συνεταιρισμού, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μέλους περιγράφονται στα άρθρα  του εγκεκριμένου Καταστατικού.

  • Δείτε το Καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε. “ΑΝΕΜΩΝΗ” (δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος)
  • Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής μέλους στον Κοι.Σ.Π.Ε. “ΑΝΕΜΩΝΗ” (δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος)

 

Επιθυμώ να εργαστώ στον Συνεταιρισμό

Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού: η δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και άτομα από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Αν επιθυμείτε να απασχοληθείτε σε ένα από τα επιχειρησιακά αντικείμενα του Συνεταιρισμού συμπληρώστε και υποβάλλετε μια αίτηση απασχόλησης, που θα βρείτε εδώ (δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος)
Τα στελέχη του Συνεταιρισμού θα επικοινωνήσουν μαζί σας, θα σας καλέσουν σε συνάντηση – συζήτηση και μαζί τους θα διερευνήσετε τις προϋποθέσεις απασχόλησής σας, με εχεμύθεια, σεβασμό και αποτελεσματικότητα.

Επιθυμώ να προσφέρω ως εθελοντής στον Συνεταιρισμό

Αν επιθυμείτε να προσφέρεται εθελοντικά στα παραπάνω αντικείμενα ή/και σε άλλα που ενδιαφέρου εσάς στείλτε συμπληρωμένο το παρακάτω έντυπο:

  • Έντυπο εθελοντικής προσφοράς στον Κοι.Σ.Π.Ε. “ΑΝΕΜΩΝΗ” (δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος)